یادتان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

یادتان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

نماد کاربر

http://www.eteghadat.com/forum/forum-f36/topic-t4890.html

 

یادتان باشد اگر همچو پرستو رفتید

خانه مادری ما همه بیت ازهرا ست

یادتان باشد اگر تنگی دل غوغا کرد

مهدی فاطمه را یاد کنید او تنهاست


http://www.eteghadat.com/forum/forum-f36/topic-t4890.html

/ 0 نظر / 3 بازدید