خوشـــم بــه عشــق ولــای تـو ای امام رئوف

خوشـــم بــه عشــق ولــای تـو ای امام رئوف

 

امام رئوف 

 

http://imam-raouf.blogfa.com/post-18.aspx

Emam_Reza_www.Imam-Raouf.blogfa.com(6)

http://imam-raouf.persiangig.com/Photogallery/Gallery1/index.html

Emam_Reza_www.Imam-Raouf.blogfa.com(7) http://imam-raouf.persiangig.com/Photogallery/Gallery1/index.html Emam_Reza_www.Imam-Raouf.blogfa.com(8)

http://imam-raouf.persiangig.com/Photogallery/Gallery1/index.html

Emam_Reza_www.Imam-Raouf.blogfa.com(9)

http://imam-raouf.persiangig.com/Photogallery/Gallery1/index.html

 

خوشـــم بــه عشــق ولــای تـو ای امام رئوف
دلـــم تپـــد ز بـــرای تـــو ای امام رئوف
تـــو پـــاره تـــن احـــمد بـــه ملـــک ایرانــی
چـه بـا صفاست سرای تو ای امام رئوف
کسـی که جنت و فردوس در سرش هوس است
بســر وِراسـت هـوای تـو ای امام رئوف

شاعر: عباس تمیزی

http://imam-raouf.blogfa.com/post-18.aspx

 http://emamkazem.blogpars.com

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید