شمع جمع شاپرکهایی رضا

http://www.dl.p30island.com/Power2009/other/49a6teq.jpg

شمع جمع شاپرکهایی رضا
ای کلید ساده مشکل گشا
آن گل زیبا گل خوشبو تویی
ای رضا جان، ضامن آهو تویی
با نگاهت چون کبوتر کن، مرا
تا بگیرم اوج، خوشحال و رها

ادامه اشعار در

http://www.p30island.com/2009/10/post-1040.php

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید