انگیزه ‌های پنهان


انگیزه ‌های پنهان

رهبران واقفیه و طراحان این طرز فکر و اندیشه ، در زمان حیات امام هفتم (ع) ، از کارگزاران بوده و خزانه ‌داری اموال را برعهده داشتند . هنگام رحلت امام سرمایه بسیاری ، نزد آنان بود . برای نمونه ، نزد ابی حمزه بطائنی سی هزار دینار ، نزد زیاد بن مروان قندی هفتاد هزار دینار و نزد عثمان بن عیسی رواسی نیز سی هزار دینار موجود بود .
امام کاظم(ع) ، همه امور را برای دوران پس از حیات خود ، به فرزندشان ، علی بن موسی الرضا (ع) تفویض کرده بود ، ولی خزانه‌ داران چاره ‌ای اندیشیدند ، تا از واگذاری اموال بر جا مانده ، به ولی امر یعنی امام رضا (ع) خودداری کنند . از این رو ، چنین وانمود کردند که موسی بن جعفر (ع) قائم آل محمد است و همچنان زنده است و آنان همچنان نمایندگان اویند .

احمدبن حماد گوید : عثمان بن عیسی رواسی ، از جمله کارگزاران موسی بن جعفر (ع) بود که در مصر انجام وظیفه می‌ کرد . اموال فراوان و کنیزانی چند ، نزد او وجود داشت . حضرت رضا (ع) پس از رحلت پدرشان ، به عثمان بن عیسی نوشتند که آن اموال را بازگرداند . او در پاسخ امام نوشت : " ان اباک لم یمت " ؛ پدرت از دنیا نرفته است .
امام دیگر بار به او نامه نوشتند و رحلت پدر بزرگوارشان را یادآور شدند و بر رحلت ایشان دلیل آوردند ، ولی او همچنان بر نظر خود پافشاری کرده ، از بازگرداندن اموال ، سرپیچی کرد .


 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 75 بازدید