حق هم کیش ( قسمت سوم)

 

ویژگى هاى مؤ منان در قرآن

 

در سوره مبارکه حجرات مى فرماید:

یا ایُّها الَّذینَ آمنوا اجتَنِبوا کَثیرا مِّن الظَّنِّ انَّ بعضَ الظَّنِّ اِثم و لا تَجَسَّسوا و لا یَغتَب بَعضکم بعضا(۹۲۲).


((اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضى از گمان ها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما از دیگرى غیبت نکند)).

 

.......................

مؤ منان کسانى اند که دیگران را به تمسخر نمى گیرند و دیگران را با القاب زشت یاد نمى کنند.

یا ایُّها الَّذینَ آمَنوا لا یَسخَر قَوم مِّن قَوم عَسَى اءَن یَکونوا خَیرا مِنهُم و لا نِساءَ مِن نِساء عَسى اءَن یَکُنَّ خَیرا مِنهُنَّ و لا تَلمِزوا اءَنفسکم و لا تَنَابَزوا بِالاَلقَاب بِئسَ الاسمُ الفُسُوق بَعدَ الاِیمانِ و مَن لَّم یَتُب فاولئک هم الظَّالمونَ(۹۲۳).

((اى کسانى که ایمان آورده اید! نباید گروهى از شما گروه دیگر را مسخره کنند؛ شاید آنها از ایشان بهتر باشند؛ و نه زنانى زنان دیگر را. شاید آنان بهتر از ایشان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویى قرار ندهید و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند)).

مؤ منان کسانى اند که به دیگران زیان و خسارت مادى نمى رسانند.

یا ایُّها الَّذینَ آمَنوا لا تَاءکلوا الرِّبا اءَضغافا مَّضاعَفَة (۹۲۴).

((اى کسانى که ایمان آورده اید! ربا و سود را چند برابر نخورید)).

.................................

 

 

 

انَّ دُعاءَ الاءَخِ المومنِ لاءَخیهِ بِظَهرِ الغَیبِ مُستجاب و یُدِرُّ الرِّزقَ و یَدفَعُ المَکروهَ(۹۳۶).

امام صادق علیه السلام مى فرمایند:

....................

 ghadr.golenarges.com/index.php/1388/08/03

در روایتى از امام رضا علیه السلام نقل شده است که مى فرمایند:

مَن دعا لِاءِخوانهِ مِن المؤ منین وَکَّلَ اللهُ به عن کلِّ مومن مَلَکا یَدعو لهُ(۹۳۹).

((اگر کسى براى برادر مومنش دعا کند، خداوند در عوض هر مومن ، ملکى مامور مى کند که براى او دعا کنند و از خدا حاجت بخواهند)).

....................

 

 امیرالمؤ منین علیه السلام مى فرمایند:

اءعَن تُعَن (۹۴۶).

((یارى کن تا یارى شوى )).

.....................

انَّ دُعاءَ الاءَخِ المومنِ لاءَخیهِ بِظَهرِ الغَیبِ مُستجاب و یُدِرُّ الرِّزقَ و یَدفَعُ المَکروهَ(۹۳۶).

((دعاى مومن براى برادر مومنش در غیاب او مستجاب مى شود و موجب زاید شدن روزى و رفع حوادث و مکروهات از دعاکننده مى شود)).

/ 0 نظر / 4 بازدید