شعر رضوی

 قلبى شکست و دورو برش را خدا گرفتنقاره مى‏زنند... مریضى شفا گرفتدیدى که سنگ در دل آئینه آب شددیدى که آب حاجت آئینه را گرفتخورشیدى آمد و به ضریح تو سجده کرداینجا براى صبح خودش روشنا گرفتپیغمبرى رسید در این صحن پر ز نوردر هر رواق خلوت غار حرا گرفتاز آن طرف فرشته‏اى از آسمان رسیدپروانه وار گشت و سلام مرا گرفتزیر پرش نهاد و به سمت خدا پریدتقدیم حق نمود و سپس ارتفاء گرفتچشمى کنار اینهمه باور نشست و بعدعکسى به یادگار از این صحنه‏ها گرفتدارم قدم قدم به تو نزدیک مى‏شومشعرم تمام فاصله‏ها را فرا گرفتدارم به سمت پنجره فولاد مى‏رومجایى که دل شکت و مریضى شفا گرفت


/ 0 نظر / 5 بازدید