آمار بازدیدکنندگان جهانی از وبلاگhttp://yahazrateemamreza.persianblog.ir

آمار بازدیدکنندگان جهانی از وبلاگ

 

http://yahazrateemamreza.persianblog.ir

 

///////////////////////////////

پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها - (همه کشورها)

 80.32% 42732 نفر 50294 مرتبه ایران   6.99% 3790 نفر 4375 مرتبه آمریکا   5.81% 3143 نفر 3641 مرتبه انگلستان   0.73% 382 نفر 456 مرتبه سوئیس   0.69% 373 نفر 431 مرتبه آلمان   0.68% 358 نفر 427 مرتبه عمان   0.44% 230 نفر 273 مرتبه ناشناس   0.41% 215 نفر 259 مرتبه کانادا   0.38% 186 نفر 241 مرتبه پاکستان   0.38% 205 نفر 237 مرتبه افغانستان   100% 53268 نفر 62619 مرتبه مجموع  ---- 

http://www.persianstat.com/Results.aspx?id=40236214&mode=2

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید