حرم حضرت رضا علیه السّلام

  حرم حضرت رضا علیه السّلام

حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که شامل مجموعه بنایى نفیس و تاریخى در قلب شهر مقدس مشهد است گذشته از آن که بزرگترین کانون زیارتى ایران است و سالانه حدود دوازده میلیون زائر و مسافر را به سوى خود جلب مىکند، از نظر ارزشهاى تاریخى و معمارى نیز گرانقدرترین مجموعه در این کشور میباشد. طى هزار و دویست سال گذشته پیوسته ابنیه جدیدى بر این مجموعه افزوده شده و آن را تبدیل به گنجینه اى بى مانند از هنر معمارى ایرانى ـ اسلامى کرده است. قدیمىترین بخش حرم همان بقعه مطهر ( بقعه هارونى ) است که ضریح حضرت را احاطه کرده است. این بقعه که اساس آن باید متعلق به اواخر قرن دوم هجرى باشد در طول زمان احتمالاً چندین بار مرمّت شده است. قدیمى ترین کاشیهاى حرم و شاید ایران، مشهور به « کاشیهاى سنجرى » زینت بخش قسمتهاى تحتانى دیوارهاى اطراف بقعه مطهر مىباشد. گنبد طلا نیز بر روى همین بقعه قرار دارد، که معلوم نیست صورت فعلى آن در چه زمانى احداث شده است. اما اولین بار شاه تهماسب صفوى آن را فلزپوش و مطلاّ کرده، کمى بعد هم شاه عباس صفوى ساقه آن را با خشتِ زراندود پوشانده است.بناى مشهور به مسجد بالاسر که ظاهراً مقبره یکى از دولتمردان غزنوى به نام ابوالحسن عراقى است پس از بقعه مطهر قدیمىترین رواق حرم حضرت رضاست.

.................

 

 

موارد مصرف اغلب موقوفاتِ داراى وقف نامه آستان قدس شامل اطعام زائرین و فقراى شهر مشهد و مداواى بیماران ( دارالشفاء ) نیز روشنایى و تطهیر حرم و موارد دیگرى از این نوع میباشد. موقوفات فاقد وقف نامه آستان قدس هم که موقوفه مطلقه تلقى میشوند موارد مصرفشان در اختیار متولّى آستان قدس است. حرم حضرت رضا علیه السلام و موقوفات آن از آغاز تا زمان صفویه ( سده دهم قمرى ) به طور غیر رسمى توسط متولیان ویژه هر موقوفه، و نیز نقباى سادات اداره مىشده است. از زمان شاه تهماسب صفوى ( 930 ـ 984 ) حکومت نیز در کار اداره موقوفات و بیوتات این حرم دخالت کرده و متولیانى را بر آن گماشته است، که تاکنون حدود نود تن این مسؤولیت را عهده دار شده اند.

 

http://www.safarname.com/view.php?id=62

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید