مطالبی درباره حضرت امام رضا عشب است و منادى ندا مى کند
مریدان حق را صدا مى کند

که امشب در رحمت خویش را
خدا بر رخ خلق وا مى کند

ز خمخانه شب شراباً طهورا
به پیمانه انّما مى کند

ز رحمت به موسى بن جعفر خدا
گران هدیه اى را عطا مى کند

به نجمه عطا کرده حق آیتى
که حق را ز باطل جدا مى کند

قدم زد على بن موسى به عالم
که عالم بر او اقتدا مى کند

.....

مطالبی درباره حضرت امام رضا ع

http://www.askquran.ir/thread33771.html

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید