عکس و شعر میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا ع

 
 
 
 
 
 
 
#post274895>http://www.askdin.com/thread13196-7.html#post274895
 
 هم عشق به صحن آسمان نزدیک است

هم لطف خدا به عاشقان نزدیک است

وقتی به زیارت آمدی، می بینی

این در به حریم آسمان نزدیک است


 به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد

به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمد

خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده

که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد


 
 
 
#post274859>http://www.askdin.com/thread14202-3.html#post274859
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 18 بازدید