خداوند متعال چه افرادی را دوست دارد و چه افرادی را دوست ندارد؟

خداوند متعال چه افرادی را دوست دارد و چه افرادی را دوست ندارد؟

خداوند متعال چه افرادی را دوست دارد و چه افرادی را دوست ندارد؟

............................

شاید بتوان گفت که بارزترین مشخصه انسانهای خوب که در پنج آیه (۲:۱۹۵, ۳:۱۳۴, ۳:۱۴۸, ۵:۱۳ و ۵:۹۳) از آیات قرآن به آن اشاره شده است,نیکوکاری نسبت به بقیه انسانهاست. نیکوکاری می تواند کمک به انسانهای فقیر, حمایت از یتیمان و یا حتی احترام به پدر و مادر باشد.ش

علاوه بر این, بر طبق قرآن, انسانهایی که خداوند دوستشان داردانسانهایی هستند که:ش

از خود در برابر گناه محافظت می کنند (۳:۷۶, ۹:۴, ۹:۷)ش
منصفانه قضاوت می کنند (
۵:۴۲, ۴۹:۹, ۶۰:۸)ش
درراه خدا تلاش و مجاهده می کنند (
۶۱:۴)ش
خود را برای خداوند خالص می کنند (
۲:۲۲۲, ۹:۱۰۸)ش
از کارهای بد توبه می کنند (
۲:۲۲۲)ش
به خداوند توکل می کنند (
۳:۱۵۹)ش
و در برابرمشکلات صبور هستند (
۳:۱۴۶) ش

از سویی دیگر, خداوند فردی را دوست ندارد که:ش

به او معتقد نباشد (۳:۳۲, ۳۰:۴۵)ش
متکبر باشد (
۱۶:۲۳, ۴:۳۶, ۳۱:۱۸, ۵۷:۲۳)ش
به دیگران بدی کند (
۳:۵۷, ۳:۱۴۰, ۴۲:۴۰)ش
ناسپاس باشد (
۲:۲۷۶, ۲۲:۳۸)ش
تجاوزکار باشد (
۲:۱۹۰, ۵:۸۷, ۷:۵۵)ش
اسرافکار باشد (
۶:۱۴۱, ۷:۳۱)ش
دیگران را گمراه کند (
۲:۲۰۵, ۵:۶۴, ۲۸:۷۷)ش
عهد و پیمانش را بشکند (
۸:۵۸, ۴:۱۰۷)ش
وبه داشتن مال و ثروت شادی کند (
۲۸:۷۶)ش

http://www.parsquran.com/articles/love.htm

...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید