/ 1 نظر / 20 بازدید
شهریار

دست نیاز یک دوست دل رفیقت شکسته است میشه برام دعا کنی ؟ برای شفاعت دلم میشه خدا رو صدا کنی ؟ شبی رو سجاده نور نماز شب که میخونی میشه از ته دلت برام خداخداخدا کنی ؟ مبادا بعد از نماز چهل تا دوست رو میشماری منو از دوست های خود یواشکی جدا کنی من به دعات نیاز دارم دست منو رها نکن میشه شفاعتم کنی ؟ درد منو دوا کنی ؟